LK

Kundeportal

Logg inn på kundeportalen og se dine innsendte saker med mer, den finner du her: Kundeportalen

Servicedesk

Fyll inn skjemaet nedenfor med så mye informasjon som mulig om problemet du har. Beskriv alle feilmeldinger du måtte få etter beste evne.

Legg ved filer til oss.

Legg ved filer til oss.

Legg ved filer til oss.